Voorwaarden

1. Privacy

a. Algemeen

Indien u MyNormalia gebruikt. verwijzen we u ook graag naar het onderdeel: 3. MyNormalia. Waar de aanvullende beleidsregels worden besproken.

b. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We moeten informatie over jou verwerken om Normalia-website te kunnen aanbieden. Welke soorten informatie we verzamelen, hangt af van hoe je onze website gebruikt.

Artikel 1. De persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.
Wanneer u een profiel aanmaakt, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

 • Naam en voornaam
 • Emailadres

Het door u ingevulde ‘bijnaam’ in het registreer-formulier worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens tenzij deze informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zo lang de niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, worden zij ook als persoonsgegevens behandeld.

Artikel 2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Deze website werkt met cookies, met name voor Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz. … worden tijdens uw bezoek automatische verzameld door Google Inc.

Normalia verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen

Artikel 3. Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Normalia zouden worden meegedeeld, ziet Normalia erop toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

Artikel 4. Dingen die jij en anderen doen en aanbieden.

Gegevens en inhoud die je aanbiedt. We verzamelen de inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je onze website gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt, en wanneer je chatberichten verstuurt en communiceert met anderen. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die je levert.

De gebruiker is ook zelf verandwoordelijk wat hij/zij post op deze website.

c. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?

We gebruiken de informatie die we hebben (afhankelijk van de keuzes die je maakt), zoals hieronder wordt beschreven en om de Normalia-website en gerelateerde services te kunnen aanbieden en ondersteunen.

Artikel 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 1.b. artikel 1 van deze voorwaarden is noodzakelijk opdat wij de aangeboden dienst op onze website aan u zouden kunnen leveren en opdat wij hiertoe met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden.

Artikel 2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 1.b. artikel 2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen

De opgesomde automatisch verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google en Google Analytics. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen.

Artikel 3. Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons in geen enkel geval meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van Normalia om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken.

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

d. Links

De website bevat een knop om de website of pagina’s van de website te kunnen promoten of te delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Voormelde code plaatst bij gebruik onder meer een cookie (zie Cookieverklaring).

Normalia adviseert u om kennis te nemen van de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig wijzigt) teneinde te weten wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij via voormelde code verwerken.

e. Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens blijven bewaard tot de gebruiker besluit om zijn profiel te verwijderen. Echter de geplaatste comments of foto's blijven behouden. Comments kunnen manueel verwijderd worden alvoors het verwijderen van het profiel. Om foto('s) te verwijderen dient men de foto('s) te rapporteren.

f. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Normalia neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

Normalia kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

g. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Normalia.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen.

2. Cookies

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website van Normalia ("we" of "wij").

Het doel van dit cookiebeleid is om u informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door Normalia. Het cookiebeleid moet samen gelezen worden met het privacybeleid van Normalia. Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. Wij adviseren u daarom dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Wijzigingen treden in werking van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Deze versie van het cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 20 mei 2019.

a. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestanden), die door uw browser worden opgeslagen op je computer of mobiele telefoon bij het bezoeken van een website. Cookies hebben verschillende doelstellingen: verzekeren dat de website rekening houdt met de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld taalinstellingen en inloggegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud van de website aan te passen enz.

b. Website en cookies

Bij een bezoek aan onze website (www.normaliabrussel.be) verzamelen wij op geautomatiseerde wijze bepaalde informatie met behulp van cookies. De informatie die wij verzamelen via cookies en andere hulpmiddelen wordt op niet-identificeerbare wijze gebruikt zonder enige verwijzing naar uw persoonsgegevens.

c. Welke cookies gebruiken wij?

Normalia gebruikt cookies voor uiteenlopende redenen: het technisch en functioneel beheer van onze website, het personaliseren van uw websitebezoek en om gebruikers in de mogelijkheid te stellen inhoud te delen. Hieronder vindt u een samenvatting van de cookies die Normalia gebruikt op haar website (www.normaliabrussel.be):

Strikt noodzakelijke functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. We hanteren functionele cookies om onze website in staat te stellen om de door u gemaakte keuzes te onthouden en om zo verbeterde en meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen uw onlineactiviteiten op andere websites niet volgen en verzamelen geen informatie die later kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Evenmin onthouden deze cookies welke websites u hebt bezocht, met uitzondering van uw bezoek aan onze website.

Social media cookies

We wenden 'social sharing' cookies van sociale mediaplatformen zoals LinkedIn, Twitter en Facebook aan om u in staat te stellen interessante inhoud op sociale netwerk platforms te delen als u ingelogd bent. Nu en dan kunnen we u een aantal gerichte advertenties presenteren via deze platforms op basis van uw interactie met onze website

Tracking cookies

Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo uw online gedrag op onze website in kaart te brengen. Zo pogen wij de gebruikerservaring te optimaliseren.

d. Hoe kan u onze cookies verwijderen, blokkeren of uw cookie-instellingen aanpassen?

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast ten einde alle cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we cookies op uw apparaat plaatsen. Wanneer u cookies wil blokkeren, bestaande cookies wil verwijderen of uw cookie-instellingen wil wijzigen, dan moet u dit doen via uw browserinstellingen. Deze instellingen vindt u in de "opties" of "voorkeuren" menu van uw internetbrowser. Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies, raden wij u aan volgende website te raadplegen: www.allaboutcookies.org. Mocht u geen enkele cookie willen installeren, dan kan u dit aangeven in uw browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ...). Wij willen u er wel op wijzen dat het verwijderen of blokkeren van cookies met zich mee zal brengen dat zekere delen van onze website of bepaalde grafische elementen niet langer toegankelijk zijn voor u of er niet even aantrekkelijk uitzien. Bovendien kan de toegang tot het gebruik van specifieke applicaties geweigerd worden.

3. MyNormalia

a. Wat is 'MyNormalia'?

MyNormalia is een platform voor alle leden of sympatisanten van Normalia (voornamelijk) over Normalia.

b. Servicevoorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van MyNormalia, tenzij we uitdrukkelijk aangeven dat er afzonderlijke voorwaarden (in plaats van deze Voorwaarden) van toepassing zijn.

Artikel 1. Onze Services

Het is onze missie om mensen de mogelijkheid te geven om zich te verenigen en de studenten, oud-student en sympatisanten dichter bij elkaar te brengen. We verstrekken de hieronder beschreven site en services aan jou om deze missie te bevorderen:

Artikel 1.1. Jou een gepersonaliseerde ervaring bieden:

Je ervaring op MyNormalia verschilt van die van anderen: Afhankelijk van welke functie u heeft bij Normalia.

Tijdens de registratie kunt u de gepaste profieltype kiezen die bij u hoort. Alle functies behalve extern, moet worden gevalideerd door de Praeses of webmaster. Indien uw gekozen profieltype niet hoort bij u word deze afgewezen en automatisch op extern gezet.

Het is mogelijk om 2 profieltypes te hebben (bv: bestuur en pro-senior). Dit kan aangevraagd worden aan de webmaster na creëren van uw profiel (kies voorlopig 1 functie).

Er bestaan 5 soorten functies/profieltypes op MyNormalia:

 • Extern: Niet Normalia gedoopten, voor deze profieltype is er geen validatie nodig. U kunt enkel openbare forums, foto's, evenementen en nieuwsfeeds zien.
 • Intern: Enkel Normalia gedoopten, met dit profiel heeft u toegang tot alle interne forums, foto's, evenementen en nieuwsfeeds.
 • Schacht: Enkel geschikt voor schachten (d.w.z. Gedoopt en niet ontgroent). Dit profieltype heeft dezelfde rechten als een intern profieltype + schachten forums.
 • Praeses: Enkel geschikt voor de huidige senior. Dit profieltype heeft alle rechten op deze website. Na de overdracht word dit doorgegeven aan de volgende senior.
 • Bestuur: Enkel geschikt voor huidige bestuursleden. Zelfde rechten al een intern profieltype + bestuur en schachten forums.
 • Pro-senior: Enkel geschikt voor Pro-senioren. Zelfde rechten al een intern profieltype + pro-senioren forums.
 • Webmaster: Extra beheer functie op deze website.

Artikel 1.2. Je de mogelijkheid geven om jezelf te uiten en te communiceren over datgene wat jij belangrijk vindt:

Je kunt jezelf op vele manieren uiten op MyNormalia en je kunt op veel manieren communiceren met vrienden, mede-studenten, mede-schachten, pro-senioren, bestuursleden,...

Artikel 1.3. Bestrijden van schadelijk gedrag en onze community beschermen en ondersteunen:

mensen vormen alleen daadwerkelijk een community op MyNormalia als ze zich veilig voelen. Wanneer we ons bewust worden van dergelijke inhoud of dergelijk gedrag, dan nemen we passende maatregelen, zoals het bieden van hulp, het verwijderen van inhoud, het blokkeren van toegang tot bepaalde functies, het uitschakelen van een account of het contact opnemen met handhavende instanties.

Artikel 1.4. Manieren onderzoeken om onze services beter te maken:

we doen onderzoek om onze site te verbeteren. Eén manier waarop we dit doen, is door de gegevens die we hebben, te analyseren en inzicht te krijgen in hoe mensen onze site gebruiken.

Artikel 2. Je toezeggingen aan MyNormalia en aan onze community

We bieden jou en anderen deze services ter bevordering van onze missie. In ruil daarvoor moet jij de volgende toezeggingen doen:

Artikel 2.1. Wie kan MyNormalia gebruiken:

Als mensen achter hun meningen en acties staan, is onze community veiliger en kunnen de leden van onze community beter aansprakelijk worden gehouden. Daarom is het volgende verplicht:

 • gebruik dezelfde naam die je in het dagelijks leven gebruikt (uitgezonderd je bijnaam);
 • geef nauwkeurige informatie over jezelf;
 • maak slechts één account (je eigen);
 • deel je wachtwoord niet, geef anderen geen toegang tot je MyNormalia-account en draag je account niet over aan iemand anders (zonder onze toestemming).

We proberen MyNormalia voor iedereen algemeen beschikbaar te stellen, maar je kunt MyNormalia in de volgende gevallen niet gebruiken:

 • je bent jonger dan 17 jaar;
 • we hebben je account eerder uitgeschakeld vanwege schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels;

Artikel 2.2. Wat je op MyNormalia kunt delen en doen:

We willen dat mensen MyNormalia gebruiken om zichzelf te uiten en om inhoud te delen die zij belangrijk vinden, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van anderen of van de integriteit van onze community. Daarom stem je ermee in dat je het onderstaande gedrag niet zult vertonen (noch anderen hierin helpt of ondersteunt):

 1. Je mag onze site niet gebruiken om iets te doen of te delen:
  • dat onrechtmatig, misleidend, discriminerend of frauduleus is;
  • dat inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of deze rechten schendt.
 2. Je mag geen virussen of kwaadaardige code uploaden of iets anders doen dat onze site kan uitschakelen of overbelasten of dat de correcte werking of de juiste weergave van onze site kan belemmeren.
 3. Je mag geen gegevens verzamelen uit onze site of je hiertoe toegang verschaffen met behulp van geautomatiseerde middelen (zonder onze voorafgaande toestemming) of proberen toegang te krijgen tot gegevens waarvoor je geen toestemming hebt.

We kunnen inhoud die je deelt in strijd met deze bepalingen, verwijderen en we kunnen, indien van toepassing, actie ondernemen tegen je account. We kunnen je account ook uitschakelen als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen.

Artikel 3. Aanvullende bepalingen
Artikel 3.1 Bijwerken van onze Voorwaarden

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze services en het ontwikkelen van nieuwe functies om zo onze site beter te maken voor jou en onze community. Als gevolg daarvan kan het zijn dat we deze Voorwaarden van tijd tot tijd moeten bijwerken, zodat ze een nauwkeurige afspiegeling blijven van onze services en praktijken. Zodra de bijgewerkte Voorwaarden in werking zijn getreden, ben je aan deze Voorwaarden gebonden indien je onze site blijft gebruiken. De wijziging zal natuurlijk vermeld worden bij het eerst volgend bezoek van onze site.

We hopen dat je onze site blijft gebruiken, maar als je niet instemt met onze bijgewerkte Voorwaarden en niet langer lid wilt blijven van de MyNormalia-community, kun je je account op elk moment verwijderen.

Artikel 3.2 Opschorting of beëindiging van account

We willen dat MyNormalia een plek is waar mensen zich welkom en veilig voelen om zich te uiten en om hun gedachten en ideeën te delen.

Indien we vaststellen dat je onze voorwaarden of beleidsregels duidelijk, ernstig of herhaaldelijk hebt geschonden, kan de toegang tot je account worden opgeschort of permanent worden uitgeschakeld. Indien van toepassing informeren we je over je account de volgende keer dat je probeert hiertoe toegang te krijgen. Je kunt hier meer informatie vinden over wat je kunt doen als je account is uitgeschakeld en hoe je contact met ons kunt opnemen als je van mening bent dat je account per vergissing is uitgeschakeld.

Artikel 3.3 Aansprakelijkheidsbeperkingen

We gebruiken gepaste deskundigheid en zorg bij het aanbieden van onze site aan jou en bij het bieden van een veilige, betrouwbare en foutvrije omgeving, maar we kunnen niet garanderen dat onze site altijd zonder verstoringen, vertragingen of problemen functioneren. Mits we zorgvuldig te werk zijn gegaan, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor: verlies dat niet is veroorzaakt door onze schending van deze Voorwaarden of anderszins door onze handelingen; verlies dat redelijkerwijs niet door jou en ons kan worden voorzien bij het aangaan van deze Voorwaarden; aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of anderszins onwenselijke inhoud die door anderen wordt geplaatst en die jij tegenkomt in onze site; en gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht vallen.